Giải đáp thắc mắc

1. Làm sao để review một trường/trung tâm tôi đang học?

Bạn gửi mail tới [email protected] với tiêu đề "Thêm trường". Bạn cung cấp cho bên mình thông tin trường để bên mình thêm vào

2. Tôi muốn xóa review ?.

Quý vị vui lòng sử dụng email của trường để gửi mail tới [email protected] với tiêu đề "Yêu cầu xóa review"
Chúng tôi sẽ xóa review theo yêu cầu của quý trường.

3. Nội dung đăng tải trên trang này có chính xác không?

Người đăng review chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung mình đăng lên.
Website không cung cấp thông tin về trường, bạn có thể tìm thông tin trên các trang thông tin tuyển sinh
Review là đánh giá chủ quan của người dùng về đơn vị đào tạo. Nếu bạn thấy không chính xác có thể yêu cầu xóa

4. Trang này được tạo ra để quảng cáo cho các đơn vị đào tạo ?, để kiếm tiền phải không ?

Chúng tôi hoạt động phi lợi nhuận.
website là hệ thống mở, mọi đánh giá đều do người dùng tự đưa lên website. Chúng tôi không nhận quảng cáo cho bất kỳ đơn vị đào tạo nào.