ACADEMY AEC (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
http://academy.edu.vn/
104/9 Lê Đình Lý, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

ACADEMY AEC

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
http://academy.edu.vn/
104/9 Lê Đình Lý, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Vinh Huynh Ba (Học viên)

Tôi từng học đây. Các cô giáo khá là thân thiện, vui vẻ, hòa nhã. Mến chi là mến.