ACADEMY AEC (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
http://academy.edu.vn/
104/9 Lê Đình Lý, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

ACADEMY AEC

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
http://academy.edu.vn/
104/9 Lê Đình Lý, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Nguyễn Minh Thắng (Học viên)

Các chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và chu đáo, chất lượng đào tạo cao và các thầy cô rất quan tâm đến học viên. Cảm ơn Trung tâm nhiều nhiều ^^.