Ales Hai Bà Trưng, Hà Nội (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
http://ales.edu.vn/
119A Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ales Hai Bà Trưng, Hà Nội

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
http://ales.edu.vn/
119A Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Emily (Học viên)

Giảng viên bản địa tới từ Anh, Úc, Mỹ, … đào tạo bài bản về ngữ điệu cũng như một số từ “lóng” chuẩn Âu Mĩ, cũng như dạy các phương pháp và phong cách sống tới từ các nước phát triển trên Thế Giới.
Lớp học chỉ có 8-10 người, không nhồi nhét nên nhanh tiến bộ