AMA Quảng Ngãi (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
https://amaquangngai.edu.vn/
317 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi

AMA Quảng Ngãi

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
https://amaquangngai.edu.vn/
317 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Trang Duong (Học viên)

Âm rất tuyệt vời và dạt học rất tốt, Rất thích các chương trình học tại AMA. Đặc biệt là thầy cô rất vui vẻ, nhiệt tình giảng dạy và có chuyên môn cao. công nghệ hiện đại giáo viên chất lượng, Rất chuyên nghiệp, Tuyệt vời, giáo viên nước ngoài nói giọng bản sứ rất hay.