Ames Mỹ Đình (2)

Trung Tâm Tiếng Anh
Nhà 25, 26 TT 04 HD Mon City, Đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 2

Ames Mỹ Đình

Reviews - 2
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
Nhà 25, 26 TT 04 HD Mon City, Đường Hàm Nghi, Mỹ Đình 2
Hoa Huỳnh (Ames Mỹ Đình có tốt không)
2020-09-14 14:14:32  Share

Cơ sở vật chất khang trang, giáo viên tận tâm, vui vẻ, nhiệt tình, học ở đây thấy trình độ tiến bộ rõ rệt, nên học nha mọi người

Đạt Tạ Tuấn (Học viên)
2020-09-14 14:11:08  Share

Good place to learn!!