Anh Quốc Việt Nam (BUV) (1)

Đại Học
Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

Anh Quốc Việt Nam (BUV)

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
Khu đô thị Ecopark, Xã Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
dzung le (Sinh viên)
2021-02-23 08:29:05  Share

tuyệt vời từ không gian, cơ sở vật chất cho tới giảng viên và nhân viên. Luôn nhiệt tình giảng dạy cũng như hỗ trợ các bạn sinh viên trong tất cả các hoạt động và học tập. Chương trình học hiện đại, cho sinh viên được tiếp cận chương trình học tiên tiến cũng như những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống học tập hiện nay cũng như sau khi ra trường.