Apollo Nguyễn Tuân (2)

Trung Tâm Tiếng Anh
Tầng 2, tòa nhà Thống Nhất Complex, số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Apollo Nguyễn Tuân

Reviews - 2
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
Tầng 2, tòa nhà Thống Nhất Complex, số 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Lưu (Phụ Huynh)
2021-03-24 10:25:17  Share

Có rất nhiều hoạt động giúp phát triển tiềm năng cho trẻ, nhất là sắp tới hè, quyết định cho bé học tại trung tâm là quyết định đúng đắn.

bố elsa (Phụ Huynh)
2021-03-24 10:23:29  Share

Trung tâm đồng hành với phụ huynh rất tốt trong việc giám sát việc học, trẻ tiến bộ nhanh, tự tin giao tiếp với người khác. cảm thấy tốt, thanks trung tâm