Archimedes Đông Anh (4)

Tiểu Học-THCS-THPT
Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

Archimedes Đông Anh

Reviews - 4
Trung bình:
Tiểu Học-THCS-THPT
Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội
Phạm Hiệp (Phụ Huynh)
2020-08-28 02:34:08  Share

Trường đẹp quá, em gái mình cũng đang học ở đây, phải nói là tự hào

Ashley Tran (Yêu AS)
2020-08-28 02:33:39  Share

Tôi rất yêu mến AS đông anh

Nguyen Ngoc Lam (Phụ Huynh)
2020-08-28 02:31:52  Share

Tiếc quá biết vậy đăng ký Achimedes cảm ơn thầy cô, gia đình rất tin tưởng nhà trường

Châu Châu Phấn (Phụ Huynh)
2020-08-28 02:31:07  Share

Con gái học lớp 11, cũng không phải giỏi nhất nhưng cháu rất vui vẻ mỗi khi đi học, cảm ơn thầy cô