Báo chí Tuyên truyền (1)

Học Viện
36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội

Báo chí Tuyên truyền

Reviews - 1
Trung bình:
Học Viện
36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Bannork studio ບ້ານນອກ ສະຕູດິໂອ (Học viên)
2021-02-22 16:54:57  Share

HVBC&TT là một địa điểm tôi đã học hành suốt 4 năm tại Việt Nam , các bạn bạn trong lớp học luôn giúp tôi và các thầy cô luôn quan tâm đến mình tôi sống ở đây rất vui vẻ và hạnh phúc
Tôi đã tôi nghiệp về Lào và tôi sẽ nhớ nó là một nơi cuộc sống đẹp nhất khi ở Việt Nam
Xin trân trọng cảm ơn????????????