Cali CLS Tên Lửa, Bình Tân (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
http://www.ngoaingucali.edu.vn/
114 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân

Cali CLS Tên Lửa, Bình Tân

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
http://www.ngoaingucali.edu.vn/
114 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân
Triệu Nguyễn (Học viên)

không biết chất lượng đào tao của cali như thế nào. ai học rồi cho em buết vs ạ.