Chou (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
http://www.chou.edu.vn/
Vincom Đồng Khởi, L18-11-13, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Chou

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
http://www.chou.edu.vn/
Vincom Đồng Khởi, L18-11-13, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Anh Pham (Học viên)

Phương pháp dạy rất đặc biệt, rất khác biệt với những nơi khác. Bài học rất hệ thống giúp mình hình dung chính xác tổng thể của việc học giao tiếp và từ đó không còn lạc lối như xưa. Thời gian cũng linh hoạt phù hợp cho người đi làm học lại từ đầu như mình.

Khách đã 

Cám ơn Anh Phạm rất nhiều ạ. Chou Academy sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tín nhiệm của bạn.