Công nghệ và Kinh tế Hà Nội (hncte) (0)

Cao Đẳng
Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Cao Đẳng
Xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội Phường Trưng Trắc, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Thị trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên