Công nghiệp Dệt May Hà Nội (hict) (1)

Đại Học-Cao Đẳng
Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội
Đại Học-Cao Đẳng
Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội
Hà Nguyễn (Sinh viên)
2021-03-03 18:44:30  Share

Giới thiệu
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (website: hict.edu.vn) ngày nay đang không ngừng lớn mạnh, trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu cho ngành dệt may Việt Nam.

Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội hiện nay có trung tâm sản xuất dịch vụ với quy mô hơn 600 lao động, có quan hệ với hơn 30 quốc gia/ khu vực và trên thế giới. Đây là thế mạnh nổi trội trong công tác đào tạo của trường, giúp học sinh sinh viên được thực tập kỹ thuật, ứng dụng mô hình công nghệ mới như LEAN, phương thức sản xuất ODM gắn liền với các nhu cầu của doanh nghiệp.

Giới thiệu về trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội là trường công lập, tiền thân là trường đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ may mặc được thành lập ngày 19 tháng 1 năm 1967 của Bộ trưởng Bộ Nội thương. Trải qua nhiều lần đổi tên, ngày 04/06/2015 trường được nâng cấp thành Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội theo lệnh Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức lại trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may – Thời trang Hà Nội.