Đại Nam (1)

Đại Học
Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Đại Nam

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội Số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng Khải Mai (Hàng xóm)
2021-03-03 19:34:55  Share

Không hiểu là 1 trường đại học mà cho tổ chức ca nhạc đến 23h 30’ tiếng nhạc cách 4-500m vẫn nghe uỳnh uỳnh kinh khủng . Dân cư xung quanh rất bức xúc , ý thức cộng đồng quá kém