Điện lực (Hà Nôi) (2)

Đại Học
235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện lực (Hà Nôi)

Reviews - 2
Trung bình:
Đại Học
235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội
Trang Đỗ (Sinh viên)
2021-03-03 19:43:11  Share

vị trí trường tốt, nằm ngay mặt đường dễ tìm, gần trạm xe buýt nhiều tuyến, gần các khu phố lớn , cơ sở vật chất tốt mỗi tội học phí đắt quá

quyền anh tường (Sinh viên)
2021-03-03 19:42:38  Share

Đã học xong chương trình kỹ sư Hệ Thống Điện tại đây.Rất tốt,tuy nhiên vẫn cần phải tiếp tục nâng cấp cho phù hợp xu thế thời đại !