Eagle Education (EGC) (2)

Trung Tâm Tiếng Anh
Hà Nội

Eagle Education (EGC)

Reviews - 2
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
Hà Nội
The Loan Nguyen Ho (Cẩn thận mất tiền oan)
2020-09-14 13:49:18  Share

Đóng tiền xong học vài bữa trốn đâu mất tiêu. Cô thầy bị quỵt lương. Tới giờ ôm hơn cả chục tỉ của học sinh, sinh viên, ngưòi dân. Hi vọng cơ quan điều tra sớm can thiệp bắt chủ DN trả lại tiền cho sinh viên và người có thu nhập thấp...

Rùa Thần (EGC có tốt không)
2020-09-14 13:47:47  Share

May mắn gặp gv tốt nhưng trtam và lãnh đạo quịt lương gv, một số nvien , học viên. Nghỉ cơ sở đi là dừa, cơ quan đã vào cuộc.