Espace TP. Hồ Chí Minh (1)

Trung Tâm Tiếng Anh-Online
P.801, Tầng 8, 209 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Espace TP. Hồ Chí Minh

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh-Online
P.801, Tầng 8, 209 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
An LiLi (Các khóa học ở Espace)
2021-03-23 17:09:45  Share

Em muốn biết hiện tại các khóa học ở espace đang có

Khách đã 

Xin trả lời với bạn là:
1. Tiếng Anh phỏng vấn: 1.139.000 đ
2. Tiếng Anh giao tiếp: 1.139.000 đ
3. Tiếng Anh thương mại: 1.139.000 đ
3. Tiếng Anh doanh nghiệp: 1.139.000 đ