GLN Nguyễn Thị Định (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
https://gln.edu.vn/
Số 4, ngõ 54 Nguyễn Thị Định, Q.Cầu Giấy.

GLN Nguyễn Thị Định

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
https://gln.edu.vn/
Số 4, ngõ 54 Nguyễn Thị Định, Q.Cầu Giấy.
Hoài Thu (Học viên)

Tuyệt vời, đáng đồng tiền, thầy cô và các bạn rất thân thiện