Hùng Vương TP.HCM (2)

Đại Học
736 Nguyễn Trãi , P11 , Q.5, TP. HCM

Hùng Vương TP.HCM

Reviews - 2
Trung bình:
Đại Học
736 Nguyễn Trãi , P11 , Q.5, TP. HCM
Xinh Đoàn (Học viên)
2020-08-30 14:29:52  Share

trường hùng vương là trường công hay trường tư ?

Khách đã 

Là trường tư nha bạn

Người dùng (Hỏi về học phí)
2020-08-30 14:21:03  Share

Như tiêu đề, em muốn hỏi về học phí ĐH Hùng Vương ?

Khách đã 

Trả lời bạn như sau:
Học phí
Học phí trường Đại học Hùng Vương năm học 2020-2021:

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 800.000 đồng/ tín chỉ.

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: mức tăng 10 %/ năm.