IBEST (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
https://ibest.edu.vn/
5/231 Chùa Bộc Street, Đống Đa District, Hà Nội

IBEST

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
https://ibest.edu.vn/
5/231 Chùa Bộc Street, Đống Đa District, Hà Nội
Mai Anh Nguyễn Thị (Học viên)

Mình biết tới trung tâm này là do có bạn học Ielts ở đây. Nó từ 4.5 lên 6.0 khá nhanh rất tốt, giáo viên rất tâm huyết và nhiệt tình! bạn mình học ở đây được học trực tiếp giao viên nước ngoài.