ICLC Trần Hưng Đạo (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
Trường tiểu học Trần Hưng Đạo

ICLC Trần Hưng Đạo

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
Trường tiểu học Trần Hưng Đạo
Trần Hào (Học viên)
2021-02-22 21:41:45  Share

Từng cho con học ở đây, rất tốt, giáo viên nhiệt tình, chương trình và lộ trình học rõ ràng, con tiến bộ thấy rõ