ILA Cần Thơ (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
https://ila.edu.vn/
Lầu 3, Vincom Xuân Khánh, Số 209, Đường 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

ILA Cần Thơ

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
https://ila.edu.vn/
Lầu 3, Vincom Xuân Khánh, Số 209, Đường 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
Việt Thiều (Học viên)

Dạo gần đây trung tâm ILA không tốt trong tư vấn và quản lý, tổ chức các lớp học. Tôi phải rút lại đánh giá Recommended lúc trước.