ILA Cần Thơ (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
https://ila.edu.vn/
Lầu 3, Vincom Xuân Khánh, Số 209, Đường 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

ILA Cần Thơ

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
https://ila.edu.vn/
Lầu 3, Vincom Xuân Khánh, Số 209, Đường 30/4, Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ
Thanh Toàn (Học viên)

Rất không hài lòng với cách tư vấn và hỗ trợ khách hàng.