IRIS Thanh Khê, Đà Nẵng (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
https://www.iris.edu.vn/
31 Lê Đình Lý, Thanh Khê

IRIS Thanh Khê, Đà Nẵng

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
https://www.iris.edu.vn/
31 Lê Đình Lý, Thanh Khê
Hieu (Học viên)

Bé nhà mình học tại đây 1 năm rồi. Rất hài lòng, mẹ bé Nhi cảm ơn IRIS nhiều nhé. Thầy cô được đào tạo bài bản về kỹ năng sư phạm. Phương pháp dạy học mới mẻ làm người học yêu tiếng Anh hơn. Cơ sở đẹp nhất , có nhiều công cụ hiện đại phục vụ cho việc học tập của các con. Thầy cô giãn dị, nền đào tạo tốt.