Key English Quận Bình Thạnh (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
Số 36b, Đường Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Key English Quận Bình Thạnh

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
Số 36b, Đường Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Học viên (Học viên)
2020-11-09 22:43:13  Share

Lộ trình học rõ ràng, chương trình học hiện đại, giáo viên nhiệt tình, đã học khóa học ielts ở đây và kết quả rất tốt