Key English Quận Bình Thạnh (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
https://keyenglish.edu.vn/
Số 36b, Đường Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Key English Quận Bình Thạnh

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
https://keyenglish.edu.vn/
Số 36b, Đường Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Học viên (Học viên)

Lộ trình học rõ ràng, chương trình học hiện đại, giáo viên nhiệt tình, đã học khóa học ielts ở đây và kết quả rất tốt