Khoa học và Công nghệ Hà Nội (1)

Đại Học
Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Thanh Le Viet (Sinh viên)
2021-03-03 22:56:26  Share

Đại học công lập liên kết giữa Việt Nam và Pháp với các chương trình đào tạo cập nhật nhất. Sinh viên năng động, thích nghi nhanh với môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Học phí cao hơn mặt bằng chung của các trường công lập nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với các trường tư và liên kết khác. Trường có đào tạo cử nhân, kĩ sư, sau đại học gồm thạc sĩ và tiến sĩ.