Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM (1)

Đại Học
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Khoa Y - ĐH Quốc gia TP.HCM

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
nagel woche .tuansea (Sinh viên)
2021-02-24 13:42:16  Share

Thang máy hơi khó, cửa đóng cẩn thận, cảm biến có người ra vào hơi chậm