Kiri (1)

Kỹ Năng Nghiệp Vụ
TP.HCM

Kiri

Reviews - 1
Trung bình:
Kỹ Năng Nghiệp Vụ
TP.HCM
Lê Tiến (Học viên)
2021-03-23 22:19:12  Share

Đã học khóa lập trình php online tại đây, giáo trình tiến tiến, dễ hiểu, giáo viên nhiệt tình vì mình khá bận nên chỉ học online được, rãnh giờ nào học giờ đó, hiện tại mình đã có dự án demo có thể tự tin gửi CV vào những công ty lập trình rồi