Language Link Cầu Giấy, Hà Nội (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
https://llv.edu.vn/
34T Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy

Language Link Cầu Giấy, Hà Nội

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
https://llv.edu.vn/
34T Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy
Hai Pham (Học viên)

Toà này cũ rồi k có gầm gửi xe cho khách, bảo vệ ko quẹt thẻ giúp, được cái có sân chơi và vị trí đẹp.