Language Link Cầu Giấy, Hà Nội (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
https://llv.edu.vn/
34T Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy

Language Link Cầu Giấy, Hà Nội

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
https://llv.edu.vn/
34T Hoàng Đạo Thúy, Q. Cầu Giấy
Nguyễn Thi (Học viên)

Vị trí này rất thuận tiện cho giao thương các công ty. Tiện nghi đầy đủ các tiện ích, Rất nhiều công ty đăt tại khu vực này.