Newsky Thủ Đức (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
62 Đường Số 17, KP.3, Phường Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

Newsky Thủ Đức

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
62 Đường Số 17, KP.3, Phường Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
Steve Bui (Sinh viên)
2021-03-09 16:31:56  Share

Chỗ này phòng học mới, đẹp, giáo viên và tư vấn nhiệt tình khỏi chê luôn. Nói chung đến đây học là điểm 10 cho tất cả từ cơ sở vật chất mới 100%, đội ngữ văn phòng thân thiện, cô giáo dễ thương còn dạy dễ hiểu nữa