Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (1)

Đại Học
131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Thắng Lê (Sinh viên)
2021-03-23 22:33:48  Share

Không gian trường khá rộng, cây cối nhiều, cơ sở vật chất cũng rất tốt.
Sinh viên rất hòa đồng, vui vẻ, thân thiện.