Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (2)

Đại Học
131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

Reviews - 2
Trung bình:
Đại Học
131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
hx (hoc vien)
2021-04-15 16:51:38  Share

ngôi trường đã từng học 1 năm, không có ấn tượng tốt lắm

Thắng Lê (Sinh viên)
2021-03-23 22:33:48  Share

Không gian trường khá rộng, cây cối nhiều, cơ sở vật chất cũng rất tốt.
Sinh viên rất hòa đồng, vui vẻ, thân thiện.