Pingo Ben Nghe, Hue (3)

Trung Tâm Tiếng Anh
No 42 Ben Nghe, Phu Hoi, Hue

Pingo Ben Nghe, Hue

Reviews - 3
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
No 42 Ben Nghe, Phu Hoi, Hue
Mike Chen (Phụ Huynh)
2021-02-23 10:58:52  Share

Chất lượng đào tạo kém nhất tôi từng cho con học.
Chương trình cũ, dạy học không sáng tạo, nhất là dạy cho lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên mà như dạy cho người lớn.
Đóng tiền để giáo viên dạy mà toàn cho học viên học theo nhóm, không biết lúc thu tiền có thấy xấu hổ không