Pingo Duong Van An, Hue (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
Duong Van An, Xuan Phu, Hue

Pingo Duong Van An, Hue

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
Duong Van An, Xuan Phu, Hue
Hòa Nguyễn (Phụ Huynh)
2021-02-23 10:47:20  Share

Chất lượng quá kém, con tôi học ở đây chẳng thấy tiến bộ gì cả, không đảm bảo đầu ra, giáo viên hình như chưa qua sư phạm mà chỉ cần biết tiếng là dạy thôi,
Giáo viên thay đổi thường xuyên, không có sự gắn kết với học viên.