Poly Paragon (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
http://www.polyvietnam.edu.vn/
2nd, Paragon Building, 3 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, HCMC

Poly Paragon

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
http://www.polyvietnam.edu.vn/
2nd, Paragon Building, 3 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, District 7, HCMC
Huynh Nguyen (Cherry)

Con tôi học tại POLY từ năm 4 tuổi đến giờ 8 tuổi tiếng Anh rất tốt, trình độ nhỉnh hơn hẳn các bạn cùng lớp tiểu học. Tôi hài lòng nhất là trường đầu tư trang thiết bị hiện đại, chương trình học tốt và luôn có giáo viên Việt Nam theo sát tình hình học của bé. Tôi sẽ tiếp tục cho bé học đến lớn.