Quy Nhơn (1)

Đại Học
http://www.qnu.edu.vn/
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn

Quy Nhơn

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
http://www.qnu.edu.vn/
170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
Duy Tran (Học viên)

Quá đẹp và xuất sắc xứng đáng danh hiệu top 10 trường đẹp nhất đông nam á.