Sư phạm kỹ thuật (1)

Đại Học
http://tuyensinh.hcmute.edu.vn/
01 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Sư phạm kỹ thuật

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
http://tuyensinh.hcmute.edu.vn/
01 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Vũ Đan (cựu sinh viên)

Mình là cựu sinh viên SPKT. Trường có các ngành rất mạnh đó là: Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí động lực, Điện-Điện tử và Cơ điện tử. Các ngành này có nhiều lab, các bạn có thể tham gia nghiên cứu và làm đề tài hoặc làm dự án bên ngoài vùa có kinh nghiệm thực tế đôi khi còn có khoản tiền bồi dưỡn