Sư phạm kỹ thuật (1)

Đại Học
http://tuyensinh.hcmute.edu.vn/
01 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Sư phạm kỹ thuật

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
http://tuyensinh.hcmute.edu.vn/
01 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Duy Nguyễn Lê Bảo (Sinh viên)

Trong trường có chỗ ngồi riêng cho sinh viên rất tiện lợi, gs 25 thì mát lạnh luôn. Điểm trừ là sóng wifi rất kém, truy cập 4g thì bị nhiễu ở trong hội trường