Sư phạm TP.HCM (1)

Đại Học
http://hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP.HCM||222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM

Sư phạm TP.HCM

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
http://hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP.HCM||222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM
Quí Bùi Hà (Sinh viên)

Trường thoáng mát, cơ sở vật chất hiện đại. Đồ ăn xung quanh quá trời nhiều. Căn tin cũng bán nhiều đồ ăn, ngon, rẻ phù hợp với sinh viên.