Sư phạm TP.HCM (1)

Đại Học
http://hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP.HCM||222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM

Sư phạm TP.HCM

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
http://hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP.HCM||222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM
Nguyễn Nhật Hào (Năm 4)

Đang học sư phạm hóa học năm 4 tại trường.Dù hơi khó nhằn nhưng chất lượng đào tạo thì rất tốt