Sư phạm TP.HCM (1)

Đại Học
http://hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP.HCM||222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM

Sư phạm TP.HCM

Reviews - 1
Trung bình:
Đại Học
http://hcmue.edu.vn
280 An Dương Vương, Phường 4 Quận 5 TP.HCM||222 Lê Văn Sĩ, Quận 3, TP. HCM
Hồng Nhung Lê (Cựu sinh viên)

Trường cũ của mình.
Vẫn nhớ mãi cái thời chầu chực chờ bảo vệ mở cửa hay bị bảo vệ đuổi ra khỏi phòng.
Mọi ng hay đúa nhau : bảo vệ đh sp tphcm quyền lực hơn cả giảng viên.