Thái Bình Dương (2)

Đại Học
Số 79 Mai Thị Dõng. Nha Trang, Khánh Hòa Số 08 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa

Thái Bình Dương

Reviews - 2
Trung bình:
Đại Học
Số 79 Mai Thị Dõng. Nha Trang, Khánh Hòa Số 08 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
Nguyễn Hữu Hiệp (Sinh viên)
2021-03-23 22:35:56  Share

Hãy cho em biết nếu không đậu tốt nghiệp THPT mà điểm trung bình lớp 12 khoảng (6.0) vậy có thể đăng kí học không ?

Nhật Võ (Sinh viên)
2021-03-23 22:35:21  Share

Đại học Thái Bình Dương là trường Đại học đầu tiên của Nha Trang áp dụng mô hình giáo dục khai phóng, rất OK luôn.