Thể dục Thể thao Đà Nẵng (2)

Đại Học
44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh khê, Thành phố Đà Nẵng

Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Reviews - 2
Trung bình:
Đại Học
44 Dũng sỹ Thanh khê, Quận Thanh khê, Thành phố Đà Nẵng
Bi Store (Sinh viên)
2021-03-29 10:48:45  Share

: Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thể dục thể thao; thực hiện nghiên cứu khoa học góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.
- Tầm nhìn: Đến năm 2020, Trường trở thành “cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực thể dục thể thao có chất lượng, uy tín. Phấn đấu đạt 100% giảng viên có trình độ sau đại học. Phát triển vững mạnh trên các mặt cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, cơ sở vật chất. Tiến hành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của mạng lưới các trường đại học”.

Trung Lê (Sinh viên)
2021-03-29 10:47:55  Share

Rộng rãi cơ sở vật chất đầy đủ.