Trà Vinh (3)

Đại Học
Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh

Reviews - 3
Trung bình:
Đại Học
Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Minh Thu Tran (Sinh viên)
2021-03-29 10:29:40  Share

Đại học xanh, thân thiện, chương trình đào tạo gắn với thực tế.

Minh Letrieu (Sinh viên)
2021-03-29 10:29:13  Share

Môi trường tốt để học tập, và chương trình sao đào tạo tuyệt vời

Duc Hoa Nguyen (Sinh viên)
2021-03-29 10:28:43  Share

Không gian đẹp, thoáng mát, cán bộ, thầy cô trong trường dễ thương