VUS Bà Hom Q. 6 (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
61 - 63 Bà Hom, Q. 6, TP. HCM

VUS Bà Hom Q. 6

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
61 - 63 Bà Hom, Q. 6, TP. HCM
Donald Trump (Học viên)
2021-02-24 13:35:48  Share

Giáo viên không tận tâm với công việc, thường xuyên bấm điện thoại trong giờ học, thường xuyên xảy ra lỗi ngữ pháp, từ vựng trong giờ dạy khiến một học sinh như tôi nghi ngờ về trình độ học vấn của các giáo viên ở đây. Tôi là học hơn 4 khoá và đây là sự thật, mọi người nên cân nhắc trước khi lựa chọn cơ sở này, bản thân tôi đã chuyển qua cơ sở Nguyễn Chí Thanh học , thái độ của giáo viên tốt hơn nhiều, biết răng đe học sinh xao lãng trong giờ học đặc biệt là không bao giờ làm chuyện riêng trong lúc dạy!!