VUS Khánh Hội Q. 4 (2)

Trung Tâm Tiếng Anh
243 - 245 Khánh Hội, Q. 4, TP. HCM

VUS Khánh Hội Q. 4

Reviews - 2
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
243 - 245 Khánh Hội, Q. 4, TP. HCM
Doan Hong Van (Sinh viên)
2021-02-24 13:33:12  Share

Nghe tiếng tam vus đã lâu, với lại gần nhà, mình chuẩn bị tiền đay đủ, đến khi vào nghe tu van xong chạy luôn, giới thiệu chương trình học giao tiếp gần 1 năm rưỡi mà cũng ko được j, còn học chương trình nghe nói đọc viết, học gần 2 năm mà chỉ lấy được bằng ielts 4.5, thôi mình xin phép chạy trước, học phí thì mắc, kết quả thì xa xôi.

Doan Hong Van (Sinh viên)
2021-02-24 13:33:12  Share

Nghe tiếng tam vus đã lâu, với lại gần nhà, mình chuẩn bị tiền đay đủ, đến khi vào nghe tu van xong chạy luôn, giới thiệu chương trình học giao tiếp gần 1 năm rưỡi mà cũng ko được j, còn học chương trình nghe nói đọc viết, học gần 2 năm mà chỉ lấy được bằng ielts 4.5, thôi mình xin phép chạy trước, học phí thì mắc, kết quả thì xa xôi.