VUS Kids Trần Não (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
58B Trần Não, Q. 2, TP. HCM

VUS Kids Trần Não

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
58B Trần Não, Q. 2, TP. HCM
Đồng Mai (Học viên)
2021-02-23 11:06:21  Share

Học phí cao, cơ sở vật chất cũ kỹ, giáo viên không có kiến thức sư phạm, chỉ biết tiếng.
Không nên học ở đây