VUS Nguyễn Duy Trinh Q. 2 (1)

Trung Tâm Tiếng Anh
223 - 225 Nguyễn Duy Trinh, Q. 2, TP. HCM

VUS Nguyễn Duy Trinh Q. 2

Reviews - 1
Trung bình:
Trung Tâm Tiếng Anh
223 - 225 Nguyễn Duy Trinh, Q. 2, TP. HCM
khuyen nguyen kim (Học viên)
2021-02-24 08:18:58  Share

Mình đóng tiền đi học Italk 2, được đăng ký học 20 buổi. Tuy nhiên công hiện tại quá nhiều, không thể tiếp tục tham gia học, mình gọi điện thoại xin bảo lưu thời gian thì trung tâm yêu cầu cung cấp giấy điều chuyển công tác của cơ quan, giấy nằm viện,... giống như trường hợp bất khả kháng. Các bạn đang cung cấp dịch vụ chứ các bạn đâu phải làm cơ quan chính quyền, nhà nước mà đòi hỏi kiểu đó. Bó tay.
Trước đây mình từng thích học ở VUS nên mới quay lại học. Nhưng giờ dịch vụ tệ quá nên chắc sẽ không quay lại lần nữa.
Goodbye VUS